สินค้าในรถเข็น

รถเข็นยังว่าง


ค้นหา :


เปิดร้าน 02/07/2012
แก้ไขล่าสุด 10/06/2014
ผู้เข้าชม 5,839,242
สินค้าทั้งหมด 513


หมวดหมู่สินค้า ( 513 )

แนวข้อสอบบรรจุหน่วยงานต่างๆ แนวข้อสอบบรรจุหน่วยงานต่างๆ (220)
   แนวข้อสอบหน่วยงานราชการ แนวข้อสอบหน่วยงานราชการ
   แนวข้อสอบหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ แนวข้อสอบหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
   แนวข้อสอบตำรวจ แนวข้อสอบตำรวจ
   แนวข้อสอบครูผู้ช่วย แนวข้อสอบครูผู้ช่วย
   แนวข้อสอบทหาร แนวข้อสอบทหาร
   แนวข้อสอบธนาคาร แนวข้อสอบธนาคาร
   แนวข้อสอบสาธารณสุข แนวข้อสอบสาธารณสุข
   แนวข้อสอบองค์กรปกครองท้องถิ่น แนวข้อสอบองค์กรปกครองท้องถิ่น

สื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน (293)
   CD-ROM แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลาง 2551 CD-ROM แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลาง 2551
   สื่อการสอนสำเร็จรูป สื่อการสอนสำเร็จรูป
   สาระภาษาไทย สาระภาษาไทย
   สาระวิทยาศาสตร์ สาระวิทยาศาสตร์
   สาระคณิตศาสตร์ สาระคณิตศาสตร์
   สาระภาษาต่างประเทศ สาระภาษาต่างประเทศ
   สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   สาระศิลปะ สาระศิลปะ
   สาระสุขศึกษาและพลศึกษา สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
   สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
   สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
   สาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
   สาระประวัติศาสตร์ สาระประวัติศาสตร์
   แผนการจัดการเรียนรู้ที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 8 กลุ่มสาระ แผนการจัดการเรียนรู้ที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 8 กลุ่มสาระ
   สื่ออนุบาล สื่ออนุบาล
   รวมข้อสอบหลักสูตร 2551 รวมข้อสอบหลักสูตร 2551
   สาระวิชาอาเซียนศึกษา สาระวิชาอาเซียนศึกษา

ไปรษณีย์ไทย
Click !!

 
ปิด
 
  หมวดสินค้า ->สื่อการเรียนการสอน -> ->แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรใหม่ 2551 คณิตศาสตร์ ม.3 Backward Design

ดูรูปขนาดใหญ่
สินค้า : แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรใหม่ 2551 คณิตศาสตร์ ม.3 Backward Design
รหัสสินค้า : 00266
อายุการใช้งาน : สินค้าใหม่
ราคา : 285 บาท

รายละเอียด :
แผนการจัดการเรียนรู้ ทุกแผนประกอบด้วย
(1) ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เนื้อหา กิจกรรมการจัดการเรียนรู้
(2) มี ใบงาน ใบความรู้ แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน
(3) แผนการจัดการเรียนรู้ มีเนื้อหาสอดคล้องหลักสูตรแกนกลาง 2551
(4) แผนการจัดการเรียนรู้ แบ่งกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นรายชั่วโมง
(5) ทุกแผนการจัดการเรียนรู้ ผ่านการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของเนื้อหา และแบบทดสอบ จากผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ
(6) แผนการจัดการเรียนรู้ สามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ให้เหมาะสมกับสภาพของผู้เรียนได้
รายละเอียดสินค้าดูตามภาพ
หยิบใส่รถเข็น  ผู้ชม 913

Share  


ส่งอีเมล์ถึงร้านค้า คลิกที่นี่

 
สินค้าแนะนำ

แนวข้อสอบการประปานครหลวง (ก.ป.น.) 2556 ทุกตำแหน่ง
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบ กฟผ. ปี 56 ใหม่ล่าสุด ทุกตำแหน่งต้องสอบ
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบ กพ. (ภาค ก) 2556
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ กรมศุลกากร
ดูรูปขนาดใหญ่
คู่มือเตรียมสอบ ติวสอบตำรวจสายจ่าดาบ 50 ปี 2556
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบภาค ก. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจหญิง
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบพนักงานธุรการปฎิบัติงาน สกอ.สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบ TOEIC
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบ พนักงานธุรการ 3 การไฟฟ้านครหลวง
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบพนักงานพัสดุ 3 การไฟฟ้านครหลวง กฟน.
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบกรมยุทธศึกษาทหารบก กองทัพบก 56
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2556 (เลือกตำแหน่งที่สอบ)
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบนายทหารสถานภาพข้อมูล(วทบ.คอมพิวเตอร์) กองทัพอากาศ
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบเสมียนการเงิน เจ้าหน้าที่เก็บเงิน กองทัพอากาศ
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบนายทหารสถิติวิเคราะห์ กองทัพอากาศ
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบ ป.ป.ส.2556 (เลือกตำแหน่ง)
ดูรูปขนาดใหญ่
หนังสือแนวข้อสอบงานสารบรรณ
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบการเคหะแห่งชาติ ทุกตำแหน่ง
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบตำรวจสัญญาบัตรปี 56 สายป้องกันปราบปราม
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ สัญญาบัตร 2556
ดูรูปขนาดใหญ่
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาอาเซียนศึกษา ป.1
ดูรูปขนาดใหญ่
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาอาเซียนศึกษา ป.2
ดูรูปขนาดใหญ่
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาอาเซียนศึกษา ม.1
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบกองบัญชาการกองทัพไทย 2556
ดูรูปขนาดใหญ่