Tag: ของขวัญมงคลจีน

กระทิงทอง

กระทิงทองฐานไม้ ไซส์ 7 นิ้ว

กระทิงทองมงคลสำหรับคนเกิดปีฉลู ไซส์ 7 x 8 นิ้ว วัสดุทำจากเรซิ่นเคลือบทอง Read More

หนูทอง

หนูทองฐานไม้ ไซส์ 7 นิ้ว

ของขวัญมงคลสำหรับคนเกิดปีชวด หนูถือน้ำเต้า ขนาด 7 x 5.5 นิ้ว Read More